Philips 小精靈慳電膽

Philips 小精靈慳電膽
Views: 931 型 號︰ GE
庫存狀態︰ Enquiry
HKD0.00 稅前︰ HKD0.00
G05E27WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 5瓦 螺頭 (暖黃)
G05E27CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 5瓦 螺頭 (冷日)
G05E14WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 5瓦 細螺頭 (暖黃)
G05E14CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 8瓦 細螺頭 (冷日)
     
G08E27WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 8瓦 螺頭 (暖黃)
G08E27CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 8瓦 螺頭 (冷日)
G08E14WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 8瓦 細螺頭 (暖黃)
G08E14CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 8瓦 細螺頭 (冷日)
     
G11E27WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 11瓦 螺頭 (暖黃)
G11E27CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 11瓦 螺頭 (冷日)
G11E14WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 11瓦 細螺頭 (暖黃)
G11E14CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 11瓦 細螺頭 (冷日)
     
G14E27WW 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 14瓦 螺頭 (暖黃)
G14E27CDL 小精靈慳電膽 "PHILIPS" 14瓦 螺頭 (冷日)

 

此商品暫無評論。

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

您的姓名︰


您的評價︰ 注意︰ 評論內容不支持HTML代碼!

會員評分︰ 劣評           好評

請在下框輸入驗證碼︰網上商店系統網頁設計由 actlog.net 提供
網上商店系統 網頁設計